Kalendarium

image

Za nami intensywny 4. kwartał 2022 r., w którym Kubota S.A. wstępnie osiągnęła przychody w wysokości 4 mln PLN, a zysk netto na poziomie 151 tys. PLN. Ponadto w ostatnich miesiącach roku miały miejsce takie wydarzenia jak m.in. debiut Spółki na NewConnect, promocja klapków kibica w ponad 3000 sklepach Jeronimo Martins Polska (naszego najważniejszego odbiorcy), uruchomienie sprzedaży na platformie Modivo w modelu marketplace, rozpoczęcie współpracy z punktami stacjonarnymi Decathlon, czy realizacja zamówień klapków personalizowanych dla takich firm jak Google, ING, Pyszne.pl, PwC, Costa Coffee, Dolina Noteci, Runmageddon. 


Co ważniejsze, za nami nie tylko dobry kwartał, ale również świetny rok, w którym udało się wstępnie osiągnąć przychody na poziomie 23,5 mln PLN i zysk netto 955 tys. PLN. Dynamika wzrostu przychodów i zysku netto rok do roku wyniosła więc wstępnie odpowiednio 135% i 550%, co najlepiej pokazuje jak wielką pracę wykonał zespół.

image

Kubota S.A. zadebiutowała na GPW, spełniając tym samym obietnicę daną inwestorom, podczas emisji crowdfundingowej w sierpniu zeszłego roku! Poniżej fragment oświadczenie zarządu Spółki:


„Debiut Kuboty na NewConnect jest pięknym domknięciem pewnego rozdziału burzliwej historii marki, która przez 30 lat istnienia, stała się symbolem nie tylko polskich lat 90., ale także symbolem radości i fantazji. I to właśnie fantazja, niedoceniana cecha Polaków, jest kluczowym ogniwem historii Kuboty. 


To dzięki fantazji Dorota i Wiesław Michalscy, mając skromne oszczędności, wyruszyli na Daleki Wschód i sprowadzili do Polski piankowe kuboty – klapkowego złotego Graala. To dzięki fantazji, Polacy pokochali Kuboty i uczynili z nich symbol podwórek oraz internetów. To dzięki fantazji, czwórka przyjaciół z Łodzi, podjęła decyzję o reaktywacji ukochanej marki dzieciństwa i zaprowadziła Kubotę z giełdy handlowej na Stadionie X-lecia na Giełdę Papierów Wartościowych.


Te wspaniałe 4 lata można podsumować jednym zdaniem, które najlepiej oddaje charakter marki: Kubota to nie klapki, to styl życia”.

image

Zarząd GPW zatwierdził dokument informacyjny Spółki Kubota S.A. i podjął uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. W związku z tym, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na planowany debiut Spółki na giełdzie 21 listopada 2022 roku o godz. 11:00.


„Debiut Kubota S.A na NewConnect to niezwykły moment, który domyka długą drogę naszej marki z giełdy handlowej na Stadionie X-lecia na Giełdę Papierów Wartościowych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że ta niezwykła biznesowa przygoda stała się faktem, w tym m.in. naszemu Autoryzowanemu Doradcy INC SA oraz GPW”. – Zarząd Kubota S.A.


Ponadto, 14 listopada 2022 roku, opublikowaliśmy raport za 3. kwartał 2022 roku, który był najlepszym kwartałem w historii Spółki. Przychody za 3Q22 wyniosły 10,9 mln PLN, co stanowi wzrost o 468% do analogicznego okresu w 2021 r. Zysk netto za 3Q22 wyniósł 560 tys. PLN i był większy o 728 tys. PLN niż w analogicznym okresie w 2021 r.

image

W dniu 9 listopada 2022 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdził dokument informacyjny spółki Kubota S.A. i podjął uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.


Spółka planuje debiut na poniedziałek 21 listopada 2022 roku.


Wszystkie informacje na temat dalszych działań i planów Kubota S.A. znajdziesz na oficjalnym profilu marki na LinkedIn.

image

Chcielibyśmy poinformować, że Spółka Kubota S.A. złożyła Dokument Informacyjny na GPW i formalnie rozpoczęła proces wprowadzenia akcji na mały parkiet polskiej giełdy (na rynek NewConnect).

 

Obecnie wniosek Spółki o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu jest przedmiotem weryfikacji przez Giełdę Papierów Wartościowych. Spółka liczy, że zadebiutuje na rynku NewConnect do końca 2022 roku.


Wszystkie informacje na temat dalszych działań i planów Kubota S.A. znajdziesz na oficjalnym profilu marki na LinkedIn.

image

Zarząd spółki Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908125, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 (1) §1 oraz art. 402(2) k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.07.2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łódź - Wróblewska Mieczkowski, ul. al. Piotrkowska 198, lok 7, 90-369 Łódź.
Wszystkie szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

image

 

Kubota S.A. w 2021 r. nie tylko rozszerzyła swoją ofertę produktową o pierwszą w historii kolekcję odzieży, ale także przekształciła się w spółkę akcyjną.

 

Oferta publiczna akcji spółki w formie zbiórki crowdfundingowej rozpoczęła się 10 sierpnia 2021 r. Planowe zakończenie emisji akcji miało nastąpić 24 sierpnia 2021 r., jednak pełną kwotę, 2,5 miliona złotych, udało się zebrać przed czasem.

 

W trakcie emisji inwestorzy objęli do 192.307 akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 13,00 zł każda. Wycena spółki po ofercie akcji serii D, ze względu na objęcie wszystkich akcji, wynosi 17 mln zł.  


Dokumentacja ofertowa dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Kubota S.A.:

Wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją w firmie zapraszamy na naszego LinkedIna

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2023 Kubota | Powered by e-com.house