Relacje Inwestorskie

image

Zarząd spółki Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908125, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 (1) §1 oraz art. 402(2) k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.07.2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łódź - Wróblewska Mieczkowski, ul. al. Piotrkowska 198, lok 7, 90-369 Łódź.
Wszystkie szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

image

 

Kubota S.A. w 2021 r. nie tylko rozszerzyła swoją ofertę produktową o pierwszą w historii kolekcję odzieży, ale także przekształciła się w spółkę akcyjną.

 

Oferta publiczna akcji spółki w formie zbiórki crowdfundingowej rozpoczęła się 10 sierpnia 2021 r. Planowe zakończenie emisji akcji miało nastąpić 24 sierpnia 2021 r., jednak pełną kwotę, 2,5 miliona złotych, udało się zebrać przed czasem.

 

W trakcie emisji inwestorzy objęli do 192.307 akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 13,00 zł każda. Wycena spółki po ofercie akcji serii D, ze względu na objęcie wszystkich akcji, wynosi 17 mln zł.  


Dokumentacja ofertowa dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Kubota S.A.:

Wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją w firmie zapraszamy na naszego LinkedIna

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2022 Kubota | Powered by e-com.house