Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Polityka Prywatności

 1. Wprowadzenie
  1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
  2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
  3. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
   i zmodyfikowany dla celów firmy Kubota S.A. (www.kubotastore.pl).
 2. Zbieranie danych osobowych
  1. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
   1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
   2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
   3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
   4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
   5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
   6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
   7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
   8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
   9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
   10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
   11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.
 3.  Korzystanie z Twoich danych osobowych
  1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
   1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
   2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
   3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
   4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
   5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
   6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
   7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
   8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
   9. wysyłania powiadomień sms, o które prosiłeś,
   10. wysyłania naszego newslettera e-mail oraz sms, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
   11. wysyłania naszego newslettera sms, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować za pośrednictwem linka wypisu opt-out, który znajdziesz w naszej wiadomości sms, jeśli nie chcesz już otrzymywać smsów);
   12. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
   13. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach, przy założeniu, że te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji;
   14. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
   15. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
   16. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i innych zastosowań;
   17. zaoferowania Ci metody płatności Klarna. Możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.
  2. Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.
  3. Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.
  4. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
  5. Wykorzystywanie zgody marketingowej email oraz sms:Chcemy działać w sposób zgodny z prawem i w pełni transparentny, dlatego poniżej przekazujemy Ci komplet informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z zapisem do newslettera.Jeżeli potwierdzisz zapis do newslettera klikając w przycisk dostępny powyżej, administratorem Twoich danych osobowych będzie Kubota S.A.Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera email oraz sms na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.Dane będą przetwarzane w ramach systemu User.com Nie obawiaj się, dostawca systemu User.com gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield.Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania newslettera. W przypadku, gdy wycofasz zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnując z jego otrzymywania, wiadomości w ramach newslettera nie będą do Ciebie dalej przesyłane, ale Twoje dane będę nadal przechowywanie w systemie mailingowym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z otrzymywanym newsletterem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Swoje uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisany w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.
 4. Ujawnianie danych osobowych
  1. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
  2. Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
  3. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
   1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
   2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
   3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
   4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
   5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.
  4. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
 5. Międzynarodowe transfery danych
  1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
  2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
  3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
  4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji 5.
 6. Zachowywanie danych osobowych
  1. W Niniejszej Sekcji 6 określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
  2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
  3. Bez uszczerbku dla pkt. 6.2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej:
   1. typ danych osobowych zostanie usunięty w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia takiej prośby;
  4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 6 zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
   1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
   2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
   3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
  2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
  3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania protokołem TLS zabezpieczonym certyfikatem Extended Validation, gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania. Certyfikat został wystawiony przez renomowaną firmę Unizeto Technologies S.A,
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
  5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
 8. Nowelizacje
  1. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.
 9. Twoje prawa
  1. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:
   1. dostarczenie skanu dowodu tożsamości,
   2. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
  2. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 10. Strony Internetowe osób trzecich
  1. Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
 11. Aktualizacja informacji
  1. Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.
 12. Ciasteczka
  1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.
  2. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
   1. używamy Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Facebook Pixel,WP Pixel oraz kodu User.com na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, umożliwia to korzystanie z koszyka na stronie, poprawia użyteczność strony internetowej, analizuje korzystanie ze strony internetowej, zapobiega oszustwom i poprawia bezpieczeństwo strony internetowej, personalizuje stronę internetową dla każdego użytkownika, kieruje reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.
   2. WP Pixel – Na naszej stronie podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.
  3. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
   1. w przeglądarce Firefox (wersja 81) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”;
   2. w Chrome (wersja 86) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
  4. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.
  5. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
   1. w przeglądarce Firefox (wersja 81) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
   2. w przeglądarce Chrome (wersja 86) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania” lub wybranie witryny www.kubotastore.pl i usunięcie tylko jej danych.
 1. Usunięcie plików cookie wszystkich witryn będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.23

Data aktualizacji polityki prywatności: 01.08.2020 r.

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY