Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Reklamacje i zwroty

Chcesz zwrócić zakupione produkty? Mówiąc najprościej, musisz wypełnić formularz reklamacyjny. Znajdziesz go klikając na poniższym przycisku.

Najpierw musisz zalogować się do zamówienia, którego część lub całość chcesz zwrócić. Zrobisz to podając numer zamówienia oraz adres mailowy bądź kod pocztowy podany przy zakupie.

W kolejnym kroku musisz odesłać zwracane rzeczy do nas w nienaruszonym stanie, ze wszystkimi fabrycznymi etykietami. Na cały proces masz 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

Nie ma powodów do obaw – na każdym etapie podpowiadamy, co trzeba zrobić. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej, wszystko na temat zwrotów znajdziesz tu. Możesz też napisać do nas na adres [email protected] jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym lub dowolnym innym temacie.

UWAGA! Nie ma możliwości zwrotu, reklamacji czy wymiany towarów zakupionych w sklepie www.kubotastore.pl w innych sklepach. Sklepy partnerskie marki Kubota nie realizują zwrotów, reklamacji czy wymiany towarów zakupionych na naszej stronie internetowej lub serwisie Allegro.

ZWROTY

 1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego).
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Do zgłoszenia nie jest wymagana forma papierowa. Sprzedający w przeciągu 24 godzin zobowiązany jest potwierdzić Konsumentowi na adres mailowy (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Dla klientów Sklepu usługa szybkiezwroty.pl nie jest aktywna.
 5. Zwracana rzecz nie może nosić żadnych śladów używania oraz powinna posiadać etykiety, jeśli fabrycznie były one do rzeczy dołączone.
 6. Zwrotom nie podlegają produkty częściowe będące częścią zakupionego zestawu. W przypadku chęci odstąpienia od umowy zakupu zestawu Konsument przesyła od Sprzedającego odstąpienie od umowy zakupu całego zestawu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy płatność została dokonana przez Konsumenta przy użyciu karty płatniczej, Sprzedający dokonuje zwrotu na rachunek karty użytej do płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot towaru Konsument kieruje pod adres: Kubota (magazyn), ul. Traktorowa 128 A046, 91-204 Łódź.
Formularz zwrotu znajduje się TUTAJ.

UWAGA! W sklepie kubotastore.pl nie prowadzimy wymian. Jeśli zakupiony produkt okazał się za mały lub za duży, możesz dokonać zwrotu oraz ponownego zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) w przypadku:
  • uszkodzenia powstałego poprzez nieprawidłowy dobór rozmiaru,
  • uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • naturalnego zużywania się produktu,
  • uszkodzenia mechanicznego (otarcia, rozcięcia, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka),
  • uszkodzenia powstałe przez brak pielęgnacji oraz konserwacji produktu,
  • uszkodzenia świadomie pogłębiane przez dalsze użytkowanie produktu; części wymiennych, np. wkładki, pasek, sznurki,
  • stwierdzenia przez Konsumenta braku wygody produktu,
  • przemakania (o ile w opisie nie zostało napisane, że produkt jest wodoodporny).
 2. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną pod adres [email protected]. We wiadomości elektronicznej: podaje numer zamówienia, opisuje wadę rzeczy, przesyła zdjęcie wady w załączeniu do wiadomości.
 4. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; żądać usunięcia wady.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą pod odpowiedni adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10 Regulaminu www.kubotastore.pl.
 10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.
 12. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 13. Uczynienia zadość żądaniu reklamacyjnemu Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni roboczych od momentu uznania żądania.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. Reklamację Konsument kieruje pod adres: Kubota (magazyn), ul. Traktorowa 128 A046, 91-204 Łódź.