Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Raporty bieżące

2024

Raport EBI 6/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Typ raportu: EBI

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2024 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Patrycja K. Czeczotka, ul. Wierzbowa 36, lok. 8, 90-245 Łódź.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25.06.2024 r.,

informację o ogólnej liczbie głosów

wzór pełnomocnictwa,

formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy

projekty uchwał,

sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport EBI 1/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący EBI 1/2024

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 13 lutego 2024 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 13 maja 2024 r.
 • raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 13 sierpnia 2024 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 12 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Emitenta:

 • Alina Sztoch – prezeska zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – wiceprezeska zarządu
Raport EBI 3/2024 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Raport bieżący EBI 3/2024

Temat: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024″

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

Osoby reprezentujące Emitenta:

 • Alina Sztoch – prezeska zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – wiceprezeska zarządu

Załącznik

2023

Raport EBI 1/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport bieżący EBI 1/2023

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 9 lutego 2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 11 maja 2023 r.
 • raport roczny za 2022 r. – 25 maja 2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 10 sierpnia 2023 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 9 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport EBI 7/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący EBI 7/2023

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Czeczotka, Tokarska, ul. Gdańska 149/lok. 1, 90-536 Łódź.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2023 r.,
 • informację o ogólnej liczbie głosów
 • projekty uchwał,
 • wzór pełnomocnictwa,
 • formularz do głosowania przez pełnomocnika
 1. Ogłoszenie WZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 3. Wzór pełnomocnictwa
 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy
 6. Projekty uchwał WZA
Raport EBI 8/2023 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2023 r

Raport bieżący EBI 8/2023

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2023 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Uchwała WZA ws. udzielenia absolutorium 2023.06.29

Raport EBI 10/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Raport bieżący EBI 10/2023

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku na dzień 31 października 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 12 stycznia 2023 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku był dzień 9 listopada 2023 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę̨:

 • Alina Sztoch – Prezeska Zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – Wiceprezeska Zarządu

2022

Raport EBI 1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący EBI 1/2022

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Postawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport EBI 2/2022 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Raport bieżący EBI 2/2022

Temat: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Postawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Raport EBI 2/2022 Dobre Praktyki

Raporty okresowe

2024

Raport EBI 5/2024 Raport roczny za rok 2023

Raport EBI 5/2024

Temat: Raport roczny za rok 2023

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2023

Osoby reprezentujące Emitenta:

 • Alina Sztoch – prezeska zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – wiceprezeska zarządu

Raport roczny za rok 2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023

Raport EBI 4/2024 Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Raport EBI 4/2024

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

 • Alina Sztoch – prezeska zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – wiceprezeska zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Raport EBI 2/2024 Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Raport EBI 2/2024

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2023 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

 • Alina Sztoch – prezeska zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – wiceprezeska zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

2023

Raport EBI 2/2023 Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Raport EBI 2/2023

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2022 roku.

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Raport EBI 3/2023 Korekta raportu nr 2/2023 – „Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku”

Raport bieżący EBI 3/2023

Temat: Korekta raportu nr 2/2023 – „Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku”

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku opublikowanego raportem EBI nr 2/2023 w dniu 9 lutego 2023 roku.

Przyczyną korekty raportu okresowego jest błędne oznaczenie kolumn w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych w ten sposób, iż w każdej kolumnie omyłkowo wskazany został ten sam przedział czasowy danych finansowych tj. okres od 01.10.2022 do 31.12.2022.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku z uwzględnieniem zmiany w zakresie oznaczenia kolumn w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych.

EBI 03_2023_Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023_załącznik

Raport EBI 4/2023 Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Raport EBI 4/2023

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2023 roku.

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Raport EBI 5/2023 Raport roczny za rok 2022

Raport EBI 5/2023

Temat: Raport roczny za rok 2022

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022.

Raport roczny za rok 2022

Raport EBI 6/2023 Uzupełnienie raportu EBI nr 5/2023 – „Raport roczny za rok 2022”

Raport bieżący EBI 6/2023

Temat: Uzupełnienie raportu EBI nr 5/2023 – „Raport roczny za rok 2022”

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu rocznego za rok 2022 opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 w dniu 25 maja 2023 roku.

Przyczyną niniejszego uzupełnienia jest brak załącznika w pierwotnie opublikowanym raporcie rocznym w postaci sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść raportu rocznego za rok 2022 wraz z załącznikiem nr 1 tj. sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Raport roczny za rok 2022
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Raport EBI 9/2023 Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport EBI 9/2023

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2023 roku.

 

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport EBI 11/2023 Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Raport EBI 11/2023

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2023 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę̨:

 • Alina Sztoch – Prezeska Zarządu
 • Joanna Kwiatkowska – Wiceprezeska Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

2022

Raport EBI 3/2022 Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport EBI 3/2022

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raporty ESPI

2024

Raport ESPI 1/2024 Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na II kwartał 2024 r.

Raport ESPI 1/2024

Temat: Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na II kwartał 2024 r.

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że łączna wartość otrzymanych i potwierdzonych zamówień od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. [„Kontrahent”], których realizacja będzie miała miejsce w II kwartale 2024 roku, osiągnęła poziom ok. 3,19 mln złotych.

Emitent wskazuje, iż płatności na rzecz Spółki przypadające z ww. zamówień Kontrahenta, będą miały miejsce w II oraz III kwartale 2024 roku.

Emitent wskazuje, że w związku z uzależnieniem cen sprzedaży swoich produktów w szczególności od wartości frachtów, wyżej wskazane wartości zamówień od Kontrahenta mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wskazana kwota może stanowić istotną część uzyskanych przez Emitenta przychodów w II kwartale 2024 roku, a także z uwagi na fakt, iż ww. zamówienia pochodzą od znaczącego Kontrahenta dla Emitenta.

Raport ESPI 2/2024 Aktualizacja informacji o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających w I oraz II kwartale wraz z informacją o łącznej wartości zamówień przypadających w 2024 r.

Raport ESPI 2/2024

Temat: Aktualizacja informacji o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających w I oraz II kwartale wraz z informacją o łącznej wartości zamówień przypadających w 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż wartość otrzymanych i potwierdzonych, zamówień od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. [„Kontrahent”], których realizacja będzie miała miejsce w 2024 r. wraz z wartością zrealizowanych zamówień na rzecz Kontrahenta od początku 2024 r. do dnia publikacji niniejszego raportu wyniesie łącznie około 11,86 mln złotych.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w związku z przyspieszeniem realizacji części zamówień na rzecz Kontrahenta, o których to zamówieniach i ich kwartalnych, potwierdzonych wartościach Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2023 opublikowanym w dniu 26 października 2023 r. oraz raporcie bieżącym ESPI nr 1/2024 opublikowanym w dniu 14 lutego 2024 r., łączna wartość zamówień od Kontrahenta w I oraz II kwartale 2024 r. uległa zwiększeniu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu wartość zrealizowanych zamówień na rzecz Kontrahenta w I kwartale 2024 r. wyniosła ok. 3,25 mln złotych, natomiast wartość potwierdzonych zamówień, których realizacja będzie miała miejsce w pozostałych kwartałach 2024 r. wynosi odpowiednio 4,83 mln złotych w II kwartale 2024 r. oraz 3,78 mln złotych łącznie w III i IV kwartale 2024 r.

Emitent wskazuje, iż zgodnie z umową z Kontrahentem, Kontrahent dokonuje płatności na rzecz Emitenta z tytułu zrealizowanych zamówień w terminie 60 dni od dnia ich realizacji.

Emitent zaznacza, że w związku z uzależnieniem cen sprzedaży swoich produktów w szczególności od wartości frachtów, wskazane wartości potwierdzonych zamówień od Kontrahenta mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wskazana kwota może stanowić istotną część uzyskanych przez Emitenta przychodów w 2024 roku, a także z uwagi na fakt, iż ww. zamówienia pochodzą od znaczącego Kontrahenta dla Emitenta.

Raport ESPI 3/2024 Zawarcie porozumienia z Adidas dot. praw do znaków graficznych

Raport bieżący ESPI nr: 3/2024

Data sporządzenia: 14 maja 2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: KUBOTA S.A.

Temat: Zawarcie porozumienia z Adidas dot. praw do znaków graficznych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2023 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2023 r. Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [dalej „Spółka” lub „Emitent”] informuje, o zawarciu przez Emitenta porozumienia ze spółkami adidas AG, adidas International Marketing B.V. oraz adidas Poland sp. z o.o. [dalej: „Adidas”].

Na mocy zawartego porozumienia strony uzgodniły, że Emitent nie będzie używał znaków graficznych – ZTUE 018888193 oraz ZTUE 018888160 [dalej: „Znaki Graficzne”] występujących samodzielnie, tj. bez słownego oznaczenia KUBOTA.

Adidas zrzekł się wobec Spółki roszczeń wynikających ze zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem porozumienia.

Mając na uwadze fakt, że Emitent dążył do polubownego rozwiązania, nie obciążyło go to czasowo i finansowo. Zawarcie porozumienia nie wpłynie na jego działalność ani wyniki finansowe. Jednocześnie Spółka Kubota prowadzi dalsze kroki w celu rozwoju marki.

Zarząd Emitenta uznał ww. informację za poufną z uwagi na fakt, że odnosi się do znaku Emitenta, za pomocą którego Emitent oznacza swoje produkty.

Raport ESPI 4/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Typ raportu: ESPI (kancelaria publiczna GPW)

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2024 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Patrycja K. Czeczotka, ul. Wierzbowa 36, lok. 8, 90-245 Łódź.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25.06.2024 r.,

informację o ogólnej liczbie głosów

wzór pełnomocnictwa,

formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy

projekty uchwał,

sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

 

2023

Raport ESPI 1/2023 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport ESPI 1/2023

Temat: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Aliny Sztoch oraz Pani Dominiki Florczak.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Emitent wskazuje, iż otrzymane zawiadomienia związane są z rejestracją akcji serii E Spółki, które dotychczas były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu. W związku z powyższym w dniu 10 lutego 2023 roku tj. w dniu pierwszego notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, doszło do rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

Emitent wskazuje, iż podczas ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do obrotu, akcje serii E były uwzględniane przez Spółkę w prezentowanej strukturze akcjonariatu w Dokumencie Informacyjnym.

ESPI 1_2023_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Alina Sztoch
ESPI 1_2023_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Dominika Florczak

Raport ESPI 1/2023 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2023

Raport ESPI 1/2023

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2023

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 opublikowanego w dniu 15 lutego 2023 roku.

Korekta raportu ESPI związana jest z błędnym opublikowaniem przez Spółkę załączników do raportu ESPI w ten sposób, iż oba załączniki są tym samym zawiadomieniem tj. zawiadomieniem otrzymanym od Pani Aliny Sztoch. Raport ESPI nie zawiera natomiast otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia od Pani Dominiki Florczak.

W ramach niniejszej korekty Zarząd uzupełnia również treść raportu ESPI o krótkie wyjaśnienie dot. otrzymanych zawiadomień.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Aliny Sztoch oraz Pani Dominiki Florczak.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Aliny Sztoch oraz Pani Dominiki Florczak.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. Emitent wskazuje, iż otrzymane zawiadomienia związane są z rejestracją akcji serii E Spółki, które dotychczas były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu. W związku z powyższym w dniu 10 lutego 2023 roku tj. w dniu pierwszego notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, doszło do rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. Emitent wskazuje, iż podczas ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do obrotu, akcje serii E były uwzględniane przez Spółkę w prezentowanej strukturze akcjonariatu w Dokumencie Informacyjnym.

Postawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

ESPI 1_2023_Korekta rapotu ESPI 1_2023_załącznik. Alina Sztoch
ESPI 1_2023_Korekta rapotu ESPI 1_2023_załącznik. Dominika Florczak

Raport ESPI 2/2023 Informacja o wartości nowych zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na okres lipiec-wrzesień 2023 r.

Raport ESPI 2/2023

Temat: Informacja o wartości nowych zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na okres lipiec-wrzesień 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że łączna wartość otrzymanych i potwierdzonych, nowych zamówień od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. [„Kontrahent”], których realizacja jak i przypadające z ich tytułu płatności na rzecz Spółki, będą miały miejsce w III kwartale 2023 roku, osiągnęły poziom około 1,1 mln złotych.

Emitent zaznacza, że w związku z uzależnieniem cen sprzedaży swoich produktów w szczególności od wartości frachtów, wyżej wskazane wartości zamówień od Kontrahenta mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wskazana kwota może stanowić istotną część uzyskanych przez Emitenta przychodów w III kwartale 2023 roku, a także z uwagi na fakt, iż ww. zamówienia pochodzą od znaczącego Kontrahenta dla Emitenta.

Raport ESPI 3/2023 Zamówienie od JMP

Raport ESPI 3/2023

Temat: Otrzymanie zamówienia od istotnego kontrahenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Spółka otrzymała od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. [„Kontrahent”] potwierdzenie złożenia nowego zamówienia, którego wartość będzie nie mniejsza niż 960.000,00 zł i które to zamówienie jak i przypadająca z tego tytułu płatność na rzecz Spółki, będzie miała miejsce w IV kwartale 2023 roku.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wyżej wskazane zamówienie zostało złożone przez istotnego dla Emitenta kontrahenta, a przychody osiągnięte w wyniku realizacji ww. zamówienia mogą pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy Emitenta w 2023 roku.

Raport ESPI 4/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 4/2023

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Czeczotka, Tokarska, ul. Gdańska 149/lok. 1, 90-536 Łódź.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

Raport ESPI 5/2023 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport ESPI 5/2023

Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd spółki Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 • Dominika Florczak, posiadająca 58 392 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,49% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 4,16% głosów ogółem w Spółce.
 • Piotr Kwiatkowski, posiadający 90 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,17% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 6,41% głosów ogółem w Spółce.
 • Wacław Mikłaszewski, posiadający 71 842 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,91% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 5,12% głosów ogółem w Spółce.
 • Iwona Dąbrowska, posiadająca 41 650 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,48% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 2,97% głosów ogółem w Spółce.
 • Alina Sztoch, posiadająca 170 564 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 30,64 ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,15% głosów ogółem w Spółce.
 • Joanna Kwiatkowska, posiadająca 124 250 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,32 ogólnej liczby głosów na ZWZ i 8,85 głosów ogółem w Spółce.
Raport ESPI 6/2023 Przystąpienie do umowy lockup

Raport ESPI 6/2023

Temat: Przystąpienie do umowy lockup

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa o czasowe wyłączenie zbywalności akcji (Umowa lockup) z Panem Przemysławem Sztochem w zakresie 40.000 akcji Emitenta nabytych w drodze transakcji pakietowej od Pana Piotra Kwiatkowskiego. Umowa przewiduje ograniczenie zbywalności akcji do dnia 31.12.2023 r. Ograniczenie nie dotyczy transakcji, w ramach której nabywca przystąpi do umowy ograniczającej zbywalność na analogicznych zasadach.

Emitent wskazuje, że w ramach umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji z dnia 19 lipca 2021 r. Pan Piotr Kwiatkowski posiadał możliwość zbycia posiadanych akcji przed dniem 31 grudnia 2023 r. o ile zapewni przystąpienie nabywcy do umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji, co też nastąpiło.

Raport ESPI 7/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport ESPI 7/2023

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Przemysława Sztocha.

ESPI 7_2023_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Przemysław Sztoch

Raport ESPI 8/2023 Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Raport ESPI 8/2023

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 września 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji darowizny przez Panią Alinę Sztoch – Prezeski Zarządu Emitenta, na rzecz Pana Przemysława Sztocha.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Pan Przemysław Sztoch zawarł ze Spółką umowę lock-up w zakresie wszystkich akcji, których dotyczyła transakcja tj. 170.000 akcji Emitenta do 31 grudnia 2023 roku.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 8_2023  A.Sztoch-Kubota Powiadomienie KNF o darowiźnie

Raport ESPI 9/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport ESPI 9/2023

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 września 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Wacława Mikłaszewskiego.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI 9_2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Wacław Mikłaszewski

Raport ESPI 10/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport ESPI 10/2023

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 września 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Piotra Kwiatkowskiego.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI 10_2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Piotr Kwiatkowski

Raport ESPI 11/2023 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport ESPI 11/2023

Temat: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 października 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Aliny Sztoch oraz Pana Przemysława Sztocha.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI 11_2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Alina Sztoch

ESPI 11_2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów_zał. Przemysław Sztoch

Raport ESPI 12/2023 Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na I kwartał 2024 r.

Raport ESPI 12/2023

Temat: Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na I kwartał 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że łączna wartość otrzymanych i potwierdzonych zamówień od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. [„Kontrahent”], których realizacja będzie miała miejsce w I kwartale 2024 roku, osiągnęła poziom 1,85 mln złotych.

Emitent wskazuje, iż płatności na rzecz Spółki przypadające z ww. zamówień Kontrahenta, będą miały miejsce w II kwartale 2024 roku.

Emitent wskazuje, że w związku z uzależnieniem cen sprzedaży swoich produktów w szczególności od wartości frachtów, wyżej wskazane wartości zamówień od Kontrahenta mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wskazana kwota może stanowić istotną część uzyskanych przez Emitenta przychodów w I kwartale 2024 roku, a także z uwagi na fakt, iż ww. zamówienia pochodzą od znaczącego Kontrahenta dla Emitenta.

Raport ESPI 13/2023 Otrzymanie pisma dot. znaków towarowych Emitenta

Raport ESPI 13/2023

Temat: Otrzymanie pisma dot. znaków towarowych Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. otrzymał od pełnomocnika spółek adidas AG, adidas Internation Marketing B.V. oraz adidas Poland [dalej: „Adidas”] pismo dot. własności intelektualnej Adidas i zasad uczciwej konkurencji [dalej: „Pismo”]. W Piśmie pełnomocnik spółek Adidas zwraca się do Emitenta o podjęcie negocjacji dot. znaków towarowych Emitenta ZTUE 018888193 [zarejestrowanego w EUiPO tj. Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej] oraz ZTUE 018888160 [będącego w trakcie rejestracji w EUiPO]. W Piśmie pełnomocnik spółek Adidas podnosi, iż używane przez Emitenta oznaczenia produktów są zbyt podobne do wykorzystywanego i kojarzonego z Adidas znaku 3 pasków.

Emitent wskazuje, iż Pismo odnosi się wyłącznie do części znaku graficznego [3 pasków], który Emitent wykorzystuje na oznaczenie części swoich produktów, a otrzymanie Pisma w żaden sposób nie wpływa na bieżącą działalność Emitenta.

Zarząd Emitenta uznał ww. informację za poufną z uwagi na fakt, iż odnosi się do znaku Emitenta, za pomocą którego Emitent oznacza swoje produkty.

2022

Raport ESPI 1/2022 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport ESPI 1/2022

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że w dniu 20 października 2022 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

W związku z powyższym Spółka z dniem 20 października 2022 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Raport ESPI 2/2022 Szacunkowa łączna wartość zamówień otrzymanych od istotnego kontrahenta na okres styczeń-wrzesień 2023 r

Raport ESPI 2/2022

Temat: Szacunkowa łączna wartość zamówień otrzymanych od istotnego kontrahenta na okres styczeń-wrzesień 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu, łączna wartość zamówień otrzymanych przez Emitenta od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. („Kontrahent”) na okres styczeń – wrzesień 2023 roku wynosi około 10 mln złotych. W związku z faktem, że w obowiązującej strony umowie ramowej Emitent ustalił z Kontrahentem krótkie terminy płatności, zarówno realizacja zamówień jak i przypadające z tego tytułu płatności, będą miały miejsce w ww. okresie tj. do końca III kwartału 2023 roku.

Emitent zaznacza, że w związku z uzależnieniem cen sprzedaży w szczególności od wartości frachtów, wyżej wskazana szacunkowa, łączna wartość zamówień od Kontrahenta może ulec zarówno znacznemu zmniejszeniu, jak również zwiększeniu. Emitent wskazuje, że w przypadku znacznej zmiany łącznej wartości zamówień od Kontrahenta w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. przekaże stosowną aktualizację w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wskazana kwota może stanowić istotną część uzyskanych przez Emitenta przychodów w 2023 roku, a także z uwagi na fakt, iż podobnie jak w latach 2019-2022 (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) istotna część przychodów uzyskanych przez Emitenta w 2023 roku może pochodzić od Kontrahenta.

Raport ESPI 3/2022 Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Raport ESPI 3/2022

Temat: Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do informacji dotyczących umów lock-up zawartych z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku zwolnił od obowiązku niezbywania akcji Pana Piotra Kwiatkowskiego (dalej „Akcjonariusz”) w stosunku do 30.000 akcji Spółki, co do których ograniczenie do niezbywania akcji miało obowiązywać Akcjonariusza do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem zbycia wszystkich ww. akcji przez Akcjonariusza na rzecz jednego z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poza rynkiem NewConnect.

Spółka, mając na uwadze, iż ograniczenie do niezbywania ww. akcji dobiegało końca tj. miało przestać obowiązywać w dniu 31 grudnia 2022 roku, a zbycie akcji ma zostać dokonane na rzecz inwestora instytucjonalnego na warunkach cenowych nieodbiegających od obecnych warunków rynkowych – zdecydowała się wyrazić zgodę na zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji Spółki.

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY