Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak i również dla członków organów tych spółek – Rady Nadzorczej, Zarządu oraz akcjonariuszy. Spółka Kubota S.A., doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Zakres stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect stosowanych przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania, Spółka będzie raportowała wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z dobrych zasad w sposób trwały lub incydentalny. Raporty będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze statutem Spółki funkcje nadzorcze sprawuje 5-osobowa Rada Nadzorcza. Poniżej prezentowany jest jej aktualny skład:

Jan Wardzyński (Przewodniczący)

Dorota Michalska (Wiceprzewodnicząca)

Igor Retecki (Sekretarz)

Piotr Krawczyk

Daria Konieczna

Ciało Rady Nadzorczej jest niezależne, co najmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zarząd

Alina Sztoch – Prezeska

Joanna Kwiatkowska – Wiceprezeska

Dominika Sztoch – Wiceprezeska

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY