Ład korporacyjny

Ład korporacyjny jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak i również dla członków organów tych spółek – Rady Nadzorczej, Zarządu oraz akcjonariuszy. Spółka Kubota S.A., doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.


Zakres stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect stosowanych przez Spółkę.


Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania, Spółka będzie raportowała wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z dobrych zasad w sposób trwały lub incydentalny. Raporty będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2023 Kubota | Powered by e-com.house