Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia Kubota S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2023 Kubota | Powered by e-com.house