Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Dane finansowe

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe opublikowane w ramach raportów okresowych:

Wybrane dane finansowe [PLN}

Stan na 31.12.2022

Stan na 31.12.2021
Kapitał własny 3 756 935,87 633 056,82
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 202 230,63 4 297 402,29
Aktywa razem 4 994 407,66 5 025 228,05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 285 715,64 403 642,74
Wybrane dane finansowe [PLN} okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 386 348,60 9 995 283,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 284 500,59 245 199,54
Zysk (strata) brutto 947 318,55 201 416,79
Zysk (strata) netto 739 857,55 146 553,79