Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.372,70 i dzieli się na 1.403.727 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  1. 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  2. 55.556 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  3. 55.550 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  4. 191.922 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  5. 100.699 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Dorota Michalska

250000

17,81%

Piotr Krawczyk

250000

17,81%

Alina Sztoch

170000

12,11%

Joanna Kwiatkowska

124250

8,85%

Piotr Kwiatkowski

120400

8,58%

Wacław Mikłaszewski

90000

6,41%

Pozostali akcjonariusze powiązani

123719

8,81%

Pozostali akcjonariusze niepowiązani

275358

19,62%

Suma

1403727

100%

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2022 Kubota | Powered by e-com.house