Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.372,70 i dzieli się na 1.403.727 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  1. 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  2. 55.556 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  3. 55.550 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  4. 191.922 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

  5. 100.699 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział % na WZA i w kapitale zakładowym

Dorota Michalska

250000

17,81%

Piotr Krawczyk

250000

17,81%

Alina Sztoch*

170000

12,11%

Piotr Kwiatkowski

90400

6,44%

Joanna Kwiatkowska

124250

8,85%

Wacław Mikłaszewski

90000

6,41%

Dominika Florczak* / **

58392

4,16%

Iwona Dąbrowska**

41650

2,97%

Jarosław Florczak**

769

0,05%

Pozostali

328266

23,39%

Łącznie akcji w Spółce

1403727

100%

*Pani Alina oraz Pani Dominika pozostają̨ w domniemanym porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

**Pani Dominika, Pani Iwona oraz Pan Jarosław pozostają̨ w domniemanym porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2023 Kubota | Powered by e-com.house